Zoeken

Er zijn geen twee identieke gerechtelijke dossiers. De HRJ pleit voor een soepele en pragmatische aanpak in deze moeilijke periode van Covid19 , alsook voor bijzondere aandacht voor rechtzoekenden die zelf voor hun verweer instaan.
Op dit moment is de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus een prioriteit.
 
Door de maatregelen die werden genomen om de verspreiding van COVID-19 te beperken, moet de Hoge Raad voor de Justitie zijn werking aanpassen om de gezondheid van zijn medewerkers en zijn bezoekers te beschermen.
 
De benoemings- en aanwijzingscommissies schorsen tijdelijk hun werkzaamheden.
 
How do we ensure a lasting change in mentality regarding the use of clear legal language? This was the theme of a workshop with international experts that was organized by the HRJ on 6 March 2020
 
De schriftelijke proeven van het examen inzake beroepsbekwaamheid van 21 en 22 maart 2020 worden tot nader order uitgesteld.
 
Hoe zorgen we voor een duurzame mentaliteitsverandering om een heldere rechtstaal te gebruiken? Dat was het thema van een workshop met internationale experts die de HRJ op 6 maart 2020 organiseerde.
 

Sorteer volgens