Zoeken

Op 17 en 18 maart 2018 heeft de HRJ het schriftelijke gedeelte van het examen inzake beroepsbekwaamheid georganiseerd
 
De HRJ heeft een advies verleend over het project van de regering om het Brussels International Business Court op te richten.
De HRJ betreurt ten zeerste de lekken die aan de oorsprong liggen van deze publicaties, terwijl hij het onderzoeksverslag zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van 14 maart nog niet heeft openbaar gemaakt.
Adviezen
De Hoge Raad voor de Justitie heeft op woensdag 14 maart 2018 een ambtshalve advies uitgebracht betreffende een voorontwerp van wet « houdende de oprichting van het Brussels International Business Court ».
Verschillende magistraten hebben de HRJ aangesproken over een mail die zij ontvingen van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit Gent.
 
Benoemingen
Lijst van de voorgedragen kandidaten
Benoemingen
Lijst van de voorgedragen kandidaten
Op 6 maart 2018 stelde de HRJ aan de Commissie voor de Justitie van het parlement zijn advies voor over het wetsontwerp van 5 februari 2018 over alternatieve methoden om geschillen te beslechten.
 

Sorteer volgens