Alle publicaties

Bijzondere onderzoeken
Op 5 januari 2012 voerden 2 raadsheren van het Antwerpse hof van beroep huiszoekingen uit bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen .
Adviezen
Op 18 oktober 2011 zond de minister van Justitie een voorontwerp van wet tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de mandaten van de korpschefs aan de voorzitter van de Commissie voor de Justitie
Adviezen
De HRJ pleit voor een versterking van haar bevoegdheden inzake bijzonder onderzoek. Daarnaast doet de HRJ ook voorstellen voor een meer doeltreffende, efficiënte en snelle controle over de werking van justitie.
Adviezen
De assisenprocedure is vooralsnog niet eenvoudiger, niet sneller, niet efficiënter en niet goedkoper dan voor de hervorming.
Adviezen
De HRJ is geen voorstander van het huidige systeem van plaatsvervangende magistraten. Zolang het huidige systeem blijft bestaan, stelt de HRJ naast de oplossingen die hij al in zijn advies van 26 april 2006 aanreikte verbeteringen voor.
Aanbevelingen
De Verenigde advies- en onderzoekscommissie is van oordeel dat het artikel 792 van het Gerechtelijk Wetboek niet voor interpretatie vatbaar is.

Sorteer volgens