Alle publicaties

Bijzondere onderzoeken
In het kader van het bijzonder onderzoek werd in samenspraak met de procureur-generaal en de procureur des Konings overeengekomen om opnieuw een belangrijke rol toe te kennen aan de vroegere sectiechef DIRK SCHOETERS
Bijzondere onderzoeken
Een onderzoek over de aard en kwaliteit van het werk van de gerechtelijke overheden in het strafdossier betreffende de moord op Annick Van Uytsel en over de wijze waarop de gerechtelijke overheden met de beschikbare informatie zijn omgegaan.
Deontologische gids
Principes, waarden en kwaliteiten
Adviezen
De HRJ is van oordeel dat een werklastmeting zo snel mogelijk dient uitgevoerd te worden.
Jaarverslagen
Voorliggend verslag maakt de synthese van de werkzaamheden van de Hoge Raad voor de Justitie en zijn verschillende organen gedurende het jaar 2011.
Varia
De problematiek van het structureel tekort aan kandidaten voor vacante (toegevoegde) plaatsen in het Openbaar Ministerie is reeds lang gekend.
Varia
De Hoge Raad voor de Justitie heeft nieuwe richtlijnen opgesteld voor de vormingen die het Instituut voor gerechtelijke opleiding verzorgt voor beroeps- en niet-beroepsmagistraten en voor gerechtelijke stagiairs
Bijzondere onderzoeken
Op 5 januari 2012 voerden 2 raadsheren van het Antwerpse hof van beroep huiszoekingen uit bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen .
Adviezen
Op 18 oktober 2011 zond de minister van Justitie een voorontwerp van wet tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de mandaten van de korpschefs aan de voorzitter van de Commissie voor de Justitie
Adviezen
De HRJ pleit voor een versterking van haar bevoegdheden inzake bijzonder onderzoek. Daarnaast doet de HRJ ook voorstellen voor een meer doeltreffende, efficiënte en snelle controle over de werking van justitie.

Sorteer volgens