Alle publicaties

Adviezen
Ambtshalve advies over het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 29 maart 2004 betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen
Adviezen
De HRJ is daartoe het aangewezen orgaan vermits artikel 151 van de grondwet de bevoegdheid van externe controle aan de Hoge Raad toevertrouwt.
Rapporten
Bevraging van de organisatie en werking van de raadkamers en van de parketten in het kader van het toezicht op de voorlopige hechtenis
Adviezen
Advies over het voorontwerp van wet betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de rechterlijke organisatie
Adviezen
Wanneer iemand die veroordeeld werd tot betaling van een geldboete er alles aan doet om hieraan te ontsnappen beschikt het parket vaak niet over de wettelijke middelen. De HRJ geeft advies over het nieuw voorontwerp van wet hieromtrent.
Adviezen
Als een rechter vergeten is uitspraak te doen over een of meerdere punten, die waren gevorderd door de partij(en), moet een partij opnieuw dagvaarden of in beroep gaan. Een wetsvoorstel wil hieraan verhelpen.

Sorteer volgens