Alle publicaties

Adviezen
De Hoge Raad voor de Justitie is voorstander van het creëren van de mogelijkheid voor de benoemings- en aanwijzingscommissie om het schriftelijke gedeelte van de toegangsexamens tot de magistratuur in het Duits te organiseren.
Adviezen
De assisenprocedure is vooralsnog niet eenvoudiger, niet sneller, niet efficiënter en niet goedkoper dan voor de hervorming.
Adviezen
De Hoge Raad voor de Justitie beschouwt de rechtsonzekerheid, de procedurele verwikkelingen, en het verschil in behandeling omtrent de verhaalbaarheid van de gerechtskosten als een disfunctie in de rechterlijke orde.
Adviezen
De HRJ bracht een advies uit over een voorontwerp van een ordonnantie over het jeugdrecht.
Adviezen
De HRJ is daartoe het aangewezen orgaan vermits artikel 151 van de grondwet de bevoegdheid van externe controle aan de Hoge Raad toevertrouwt.
Adviezen
Voor het eerst boog de Hoge Raad zich over een ontwerp van decreet van de Franse gemeenschap, de zogenaamde “Code Madrane” over het jeugdrecht.

Sorteer volgens