Alle publicaties

Adviezen
De assisenprocedure is vooralsnog niet eenvoudiger, niet sneller, niet efficiënter en niet goedkoper dan voor de hervorming.
Adviezen
De Hoge Raad voor de Justitie beschouwt de rechtsonzekerheid, de procedurele verwikkelingen, en het verschil in behandeling omtrent de verhaalbaarheid van de gerechtskosten als een disfunctie in de rechterlijke orde.
Adviezen
De HRJ is daartoe het aangewezen orgaan vermits artikel 151 van de grondwet de bevoegdheid van externe controle aan de Hoge Raad toevertrouwt.
Adviezen
Voor het eerst boog de Hoge Raad zich over een ontwerp van decreet van de Franse gemeenschap, de zogenaamde “Code Madrane” over het jeugdrecht.
Adviezen
De Hoge Raad voor de Justitie schaart zich achter de idee van de regering om een niet onbelangrijk gedeelte van het sociaal strafrecht te “depenaliseren” maar stelt zich vragen over de manier waarop dit wordt aangepakt.
Adviezen
HRJ verleent een advies over het voorontwerp van Strafwetboek – boek I

Sorteer volgens