Alle publicaties

Adviezen
Ambtshalve advies over de bepalingen inzake de alleenzetelend rechter en raadsheer in hoger beroep vervat in het wetsontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake justitie
Adviezen
Ambtshalve advies over het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 29 maart 2004 betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen
Adviezen
De HRJ is daartoe het aangewezen orgaan vermits artikel 151 van de grondwet de bevoegdheid van externe controle aan de Hoge Raad toevertrouwt.
Rapporten
Bevraging van de organisatie en werking van de raadkamers en van de parketten in het kader van het toezicht op de voorlopige hechtenis
Adviezen
Advies over het voorontwerp van wet betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de rechterlijke organisatie

Sorteer volgens