Alle publicaties

Varia
De Hoge Raad voor de Justitie stelt de resultaten van de justitiebarometer 2014 voor.
Audits
Samenvatting van de Audit van het beleid in de Rechtbank van Eerste aanleg te Antwerpen met betrekking tot de bijzondere mandaten
Adviezen
Ambtshalve advies over het wetsontwerp tot wijziging van het gerechtelijk wetboek, de voorafgaande titel van het wetboek van strafvordering en de wet van 2/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties

Sorteer volgens