Zoeken

Sinds 2014 is ons wetgevend arsenaal uitgebreid met het Strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek (SUO), waardoor informatie kan worden verzameld en beslag kan worden gelegd op het vermogen van de veroordeelde wanbetalers.
 
Benoemingen
Lijst van de voorgedragen kandidaten
Benoemingen
Lijst van de voorgedragen kandidaten
De Hoge Raad voor de Justitie deelt de bezorgdheid van de actievoerders van de rechterlijke macht opdat de burger de dienstverlening krijgt waar hij recht op heeft.
 
De HRJ, die op woensdag 20 maart 2019 door de Commissie Justitie van de Kamer is gehoord, pleit voor een doordachte, onderbouwde en coherente hervorming van het strafuitvoeringsrecht.
 

Sorteer volgens