Zoeken

Belgisch-Marokkaanse jumelage van de rechtsmacht ‘Appui au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire du Maroc’
 
Jaarverslagen
De advies- en onderzoekscommissies van de HRJ onderzoeken de klachten van burgers over gebreken in de werking van de rechterlijke organisatie.
Op 1 juli was de HRJ gastheer van de startbijeenkomst voor dit project, dat gezamenlijk wordt uitgevoerd door de inspectiediensten en de Hoge Raden voor de Justitie van België, Frankrijk, Italië, Spanje en Roemenië.
 
GRECO, een orgaan van de Raad van Europa, waardeert de belangrijke vooruitgang die België heeft geboekt in het voorkomen van corruptie door magistraten.
 
Benoemingen
Lijst van voorgedragen kandidaten

Sorteer volgens