Alle publicaties

Adviezen
De visie van de HRJ over Themisplan voor de hervorming van de gerechtelijke organisatie door een groot deel van de beheersbevoegdheden, zowel wat het personeel als het budget betreft, te decentraliseren naar nieuwe beslissingsniveaus.
Adviezen
De HRJ is geen voorstander van het huidige systeem van plaatsvervangende magistraten. Zolang het huidige systeem blijft bestaan, stelt de HRJ naast de oplossingen die hij al in zijn advies van 26 april 2006 aanreikte verbeteringen voor.
Adviezen
De Hoge Raad voor de Justitie is voorstander van het creëren van de mogelijkheid voor de benoemings- en aanwijzingscommissie om het schriftelijke gedeelte van de toegangsexamens tot de magistratuur in het Duits te organiseren.

Sorteer volgens