Alle publicaties

Adviezen
De kadernota stelt om, via een aanpassing van de bestaande teksten veeleer dan via een volledig nieuw concept, mogelijk te maken dat de instaatstelling van een zaak en de vaststelling van een rechtsdag voor de pleidooien sneller verlopen.
Adviezen
Standpunten van de Hoge Raad voor de Justitie over de voorstellen om de onttrekking van de zaak aan de rechter wegens het verzuim de zaak te berechten ook mogelijk maken op verzoek van de in de procedure betrokken partijen en ...

Sorteer volgens