Alle publicaties

Adviezen
Als een rechter vergeten is uitspraak te doen over een of meerdere punten, die waren gevorderd door de partij(en), moet een partij opnieuw dagvaarden of in beroep gaan. Een wetsvoorstel wil hieraan verhelpen.
Adviezen
Als adviesverlener en ijveraar voor een goed werkende justitie, voor alle burgers, uit de Raad in zijn nieuwe advies wel enkele bedenkingen, onder meer over het ontbreken van een globale, wetenschappelijk onderbouwde, visie op de strafuitvoering.
Adviezen
De HRJ is van oordeel dat het correct en zorgvuldig informeren van slachtoffers van misdrijven en hun verwanten een absolute basisvereiste is.
Adviezen
De HRJ is van oordeel dat een werklastmeting zo snel mogelijk dient uitgevoerd te worden.
Adviezen
Op 18 oktober 2011 zond de minister van Justitie een voorontwerp van wet tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de mandaten van de korpschefs aan de voorzitter van de Commissie voor de Justitie
Adviezen
De HRJ pleit voor een versterking van haar bevoegdheden inzake bijzonder onderzoek. Daarnaast doet de HRJ ook voorstellen voor een meer doeltreffende, efficiënte en snelle controle over de werking van justitie.
Adviezen
De assisenprocedure is vooralsnog niet eenvoudiger, niet sneller, niet efficiënter en niet goedkoper dan voor de hervorming.

Sorteer volgens