Zoeken

Benoemingen
Lijst van de voorgedragen kandidaten
Benoemingen
Lijst van de voorgedragen kandidaten
De Hoge Raad voor de Justitie heeft kennis genomen van de stappen die de burgemeesters hebben ondernomen bij de Minister van Justitie om zijn aandacht te vestigen op de risico’s van strafvervolging die de gemeentemandatarissen lopen.
Benoemingen
Lijst van de voorgedragen kandidaten
Namens de Nederlandstalige Advies- en Onderzoekscommissie reageerde de voorzitter op enkele artikelen in de pers over de berekening van onderhoudsgelden voor kinderen.
 
Benoemingen
Lijst van de voorgedragen kandidaten
Benoemingen
Lijst van de voorgedragen kandidaten

Sorteer volgens