Alle publicaties

Adviezen
De benoemings- en aanwijzingscommissie moeten over alle nodige informatie kunnen beschikken om de beste kandidaat te kunnen voordragen voor een benoeming.
Adviezen
Als een rechter vergeten is uitspraak te doen over een of meerdere punten, die waren gevorderd door de partij(en), moet een partij opnieuw dagvaarden of in beroep gaan. Een wetsvoorstel wil hieraan verhelpen.

Sorteer volgens