Zoeken

De HRJ heeft de audit afgerond in het politieparket van Bergen. De audit wou een antwoord op twee vragen.
 
Audits
De HRJ heeft de audit afgerond in het politieparket van Bergen. De audit wou een antwoord op twee vragen.
Op 20 juni hield het Bureau van de Hoge Raad voor de Justitie een persconferentie tijdens dewelke het een overzicht heeft gegeven van de werkzaamheden van de HRJ gedurende het jaar 2016.
Op de algemene vergadering van 31 mei 2017 keurde de HRJ een advies over een voorontwerp van wet m.b.t. de herziening in strafzaken goed.
 

Sorteer volgens