Zoeken

Binnenkort passen jeugdrechters nieuwe regels toe om te reageren op misdrijven van jongeren.
Adviezen
De HRJ bracht een advies uit over een voorontwerp van een ordonnantie over het jeugdrecht.
Adviezen
De HRJ vult een eerder advies over een voorontwerp aan en wijst op enkele risico’s.
Benoemingen
Lijst van de voorgedragen kandidaten
Benoemingen
Lijst van de voorgedragen kandidaten

Sorteer volgens