Zoeken

Voor het eerst boog de HRJ zich over plannen van de Vlaamse regering.
Op een tweedaags seminarie van de Verenigde Benoemings- en Aanwijzingscommissie gaf mevrouw Emilie Michaux, doctoranda aan de K.U. Leuven, meer uitleg over haar project.
 
Justitie is niet dood, lang leve Justitie!
 
Vandaag verscheen in het Belgisch Staatsblad een oproep om deel te nemen aan het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage. Dat examen is bedoeld voor alle juristen en is al toegankelijk voor jonge juristen met weinig beroepservaring.
Op 12 september 2017 neemt Magali CLAVIE het voorzitterschap van de Hoge Raad voor de Justitie over van Christian DENOYELLE.
Benoemingen
Lijst van de voorgedragen kandidaten
Zin in een uitdaging? Ben je een uitstekend jurist? Boeit justitie jou? Heb je zin voor verantwoordelijkheid en collegialiteit? Ben je empathisch? Heb je al gedacht aan een loopbaan in de magistratuur?
 
Benoemingen
Lijst van de voorgedragen kandidaten

Sorteer volgens