Zoeken

Tot zijn ontsteltenis heeft het Uitvoerend Bureau van het ENCJ vernomen dat zowel het Lagerhuis als het Hogerhuis van het Poolse Parlement vorige week twee hervormingen hebben goedgekeurd waarop het afgelopen jaar felle kritiek werd geuit.
 
Het aantal laureaten van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage dat in oktober 2017 de stage zal kunnen aanvatten werd (eindelijk) bekend gemaakt.
 
Op 19 juni 2017 bracht de HRJ een advies uit over de voorgenomen aanpassing van de rolrechten.
 
De Verenigde Advies- en Onderzoekscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie heeft eind juni 2017 de beslissing genomen om drie bijzondere onderzoeken te voeren.
 
Adviezen
HRJ verleent een advies over het voorontwerp van Strafwetboek – boek I
De HRJ heeft de audit afgerond in het politieparket van Bergen. De audit wou een antwoord op twee vragen.
 
Audits
De HRJ heeft de audit afgerond in het politieparket van Bergen. De audit wou een antwoord op twee vragen.
Op 20 juni hield het Bureau van de Hoge Raad voor de Justitie een persconferentie tijdens dewelke het een overzicht heeft gegeven van de werkzaamheden van de HRJ gedurende het jaar 2016.

Sorteer volgens