Alle publicaties

Aanbevelingen
De Franstalige Advies- en onderzoekscommissie doet de korpschefs de aanbeveling om de gepaste maatregelen te nemen opdat elke schriftelijke vraag van een rechtzoekende binnen een redelijke termijn wordt beantwoord.
Aanbevelingen
De Verenigde advies- en onderzoekscommissie doet de Raad van de procureurs des Konings de aanbeveling dat binnen elk korps maatregelen worden genomen opdat rechtzoekenden op hun schriftelijke verzoeken een gepersonaliseerd antwoord zouden ontvangen.
Adviezen
De HRJ vult een eerder advies over een voorontwerp aan en wijst op enkele risico’s.
Audits
In het najaar van 2003 en het voorjaar van 2004 werd het hof van beroep te Brussel een eerste keer doorgelicht door de Verenigde advies- en onderzoekscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie.
Adviezen
De visie van de Hoge Raad voor de Justitie over een verdere optimalisering van het deskundigenonderzoek.

Sorteer volgens