Zoeken

Benoemingen
Lijst van de voorgedragen kandidaten
Benoemingen
Lijst van voorgedragen kandidaten
Op initiatief van het Netwerk van Franstalige raden van de magistratuur heeft een werkgroep, waaraan de HRJ actief deelnam, een algemene denkoefening uitgevoerd over het gebruik van sociale netwerken door de magistraten.
 
Benoemingen
Lijst van de voorgedragen kandidaten
De verenigde advies- en onderzoekscommissie van de HRJ heeft een doorlichting afgerond bij de vrederechters, die instaan voor de controle op bewindvoeringen.

Sorteer volgens