Zoeken

Benoemingen
Lijst van de voorgedragen kandidaten
Op 27 oktober 2018 werd ons project Kruid voorgesteld op een driedaags congres van het internationale Clarity-netwerk in Montréal (Canada).
 
Benoemingen
Lijst van de voorgedragen kandidaten
Benoemingen
Lijst van de voorgedragen kandidaten
Binnenkort passen jeugdrechters nieuwe regels toe om te reageren op misdrijven van jongeren.
Adviezen
De HRJ bracht een advies uit over een voorontwerp van een ordonnantie over het jeugdrecht.
Adviezen
De HRJ vult een eerder advies over een voorontwerp aan en wijst op enkele risico’s.

Sorteer volgens