Alle publicaties

Adviezen
De visie van de HRJ over Themisplan voor de hervorming van de gerechtelijke organisatie door een groot deel van de beheersbevoegdheden, zowel wat het personeel als het budget betreft, te decentraliseren naar nieuwe beslissingsniveaus.
Aanbevelingen
De Verenigde advies- en onderzoekscommissie doet de Raad van de procureurs des Konings de aanbeveling dat binnen elk korps maatregelen worden genomen opdat rechtzoekenden op hun schriftelijke verzoeken een gepersonaliseerd antwoord zouden ontvangen.
Adviezen
De visie van de Hoge Raad voor de Justitie over een verdere optimalisering van het deskundigenonderzoek.
Adviezen
De Hoge Raad voor de Justitie schaart zich achter de idee van de regering om een niet onbelangrijk gedeelte van het sociaal strafrecht te “depenaliseren” maar stelt zich vragen over de manier waarop dit wordt aangepakt.
Adviezen
De HRJ is van oordeel dat de ontwerpen een positief antwoord geven op de vragen tot het duidelijker organiseren van de strafuitvoeringsmodaliteiten die uitgesproken worden door strafrechtbanken, vragen die al lang bestaan.
Aanbevelingen
Om te verhinderen dat de grondwettelijke faciliteiten voor de inwoners van faciliteitengemeenten dode letter blijven, doet de Nederlandstalige advies- en onderzoekscommissie mevrouw de minister van Justitie de aanbeveling
Aanbevelingen
De Verenigde advies- en onderzoekscommissie doet alle korpschefs de aanbeveling om – tijdens de algemene vergaderingen of de korpsvergaderingen – de leden van hun korps erop attent te maken dat een goed onthaal

Sorteer volgens