Zoeken

De Hoge Raad voor de Justitie maakt voortaan deel uit van het Netwerk van Franstalige raden van de magistratuur (RFCMJ).
 
Benoemingen
Lijst van de voorgedragen kandidaten
Voor het eerst boog de HRJ zich over een ontwerp van decreet van de Franse gemeenschap. Hij bracht advies uit over de zogenaamde “Code Madrane” over het jeugdrecht, momenteel in bespreking bij het parlement.
Adviezen
Voor het eerst boog de Hoge Raad zich over een ontwerp van decreet van de Franse gemeenschap, de zogenaamde “Code Madrane” over het jeugdrecht.
Benoemingen
Lijst van de voorgedragen kandidaten
Benoemingen
Lijst van de voorgedragen kandidaten
De Hoge Raad voor de Justitie heeft kennis genomen van de stappen die de burgemeesters hebben ondernomen bij de Minister van Justitie om zijn aandacht te vestigen op de risico’s van strafvervolging die de gemeentemandatarissen lopen.
Benoemingen
Lijst van de voorgedragen kandidaten

Sorteer volgens