Alle publicaties

Aanbevelingen
De Verenigde advies- en onderzoekscommissie beveelt de korpschefs aan om ervoor te zorgen dat er nauwlettend controle op de toepassing van de wettelijke bepalingen inzake de overschrijding van de beraadtermijn plaatsvindt.
Adviezen
Het standpunt van de Hoge Raad voor de Justitie over een wetsontwerp m.b.t. de looptijd, de evaluatie en het einde van de mandaten van korpschefs.
Adviezen
De procedure voor klachten over de werking van de rechterlijke orde is aan herziening toe.
Aanbevelingen
De Verenigde advies- en onderzoekscommissie beveelt aan om de praktijk van de archivering te beëindigen.
Adviezen
De Hoge Raad voor de Justitie beschouwt de rechtsonzekerheid, de procedurele verwikkelingen, en het verschil in behandeling omtrent de verhaalbaarheid van de gerechtskosten als een disfunctie in de rechterlijke orde.
Aanbevelingen
De Verenigde advies- en onderzoekscommissie doet de aanbeveling om binnen elke griffie, parketsecretariaat en auditoraat een praktijk in te voeren die er voor ieder personeelslid in bestaat om ...
Aanbevelingen
De Verenigde advies- en onderzoekscommissie doet de aanbeveling dat, indien de partijen van een burgerlijk proces het niet eens zijn over de toepassing van het principe “Le criminel tient le civil en état”
Adviezen
Het standpunt van de HRJ over de voorstelen voor een nieuw evaluatiesysteem voor magistraten. De HRJ blijft wijzen op de noodzaak om op zeer korte termijn de bepalingen betreffende de evaluatie van de magistraten fundamenteel te hervormen.
Aanbevelingen
De Franstalige Advies- en onderzoekscommissie doet de korpschefs de aanbeveling om de gepaste maatregelen te nemen opdat elke schriftelijke vraag van een rechtzoekende binnen een redelijke termijn wordt beantwoord.

Sorteer volgens