Zoeken

Benoemingen
Lijst van de voorgedragen kandidaten
Benoemingen
Lijst van de voorgedragen kandidaten
Benoemingen
Lijst van de voorgedragen kandidaten
Op 17 en 18 maart 2018 heeft de HRJ het schriftelijke gedeelte van het examen inzake beroepsbekwaamheid georganiseerd
 
De HRJ heeft een advies verleend over het project van de regering om het Brussels International Business Court op te richten.
De HRJ betreurt ten zeerste de lekken die aan de oorsprong liggen van deze publicaties, terwijl hij het onderzoeksverslag zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van 14 maart nog niet heeft openbaar gemaakt.
Adviezen
De Hoge Raad voor de Justitie heeft op woensdag 14 maart 2018 een ambtshalve advies uitgebracht betreffende een voorontwerp van wet « houdende de oprichting van het Brussels International Business Court ».

Sorteer volgens