Zoeken

De HRJ, die op woensdag 20 maart 2019 door de Commissie Justitie van de Kamer is gehoord, pleit voor een doordachte, onderbouwde en coherente hervorming van het strafuitvoeringsrecht.
 
Onder impuls van GRECO en de HRJ, geeft de Kamer de deontologische principes nu een wettelijke verankering.
De Kamer stemde unaniem een wet die de actiemogelijkheden van de verenigde advies- en onderzoekscomissie van de HRJ versterkt.
Het is niet de bedoeling dat plaatsvervangers beroepsmagistraten ongelimiteerd vervangen.
Benoemingen
Lijst van de voorgedragen kandidaten
Eind juni 2017 besliste de verenigde advies- en onderzoekscommissie een bijzonder onderzoek te voeren naar aanleiding van een klacht die is ingediend bij de Nederlandstalige advies- en onderzoekscommissie.
 
De HRJ organiseerde op 22 en 23 november 2018 in Brussel het colloquium van de Réseau francophone des Conseils supérieurs de la magistrature.
 
Benoemingen
Lijst van de voorgedragen kandidaten

Sorteer volgens