Zoeken

Adviezen
De benoemings- en aanwijzingscommissie moeten over alle nodige informatie kunnen beschikken om de beste kandidaat te kunnen voordragen voor een benoeming.
De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) wil zijn bezorgdheid uiten over de berichtgeving inzake de gebeurtenissen die nu al enkele dagen het gerecht in Brussel negatief in de kijker brengt.
De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) wil de volgende toelichting geven bij de benoemingsprocedure voor magistraten.
Adviezen
De HRJ doet verbetervoorstellen bij het wetsvoorstel ter bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen.
Aanbevelingen
De commissie doet de aanbeveling om bij de ingang van de zittingszaal een mededeling op te hangen met identificatiegegevens over de zaken die rechtsdag hebben en over de magistraat of magistraten (zetel en openbaar ministerie) die zitting houden...
De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) heeft kennis genomen van de werkzaamheden van de parlementaire onderzoekscommissie, en onder meer van het verslag van de deskundigen die door de onderzoekscommissie werden aangesteld.

Sorteer volgens