Zoeken

Varia
De richtlijnen voor de permanente vorming van magistraten voor het jaar 2005 zijn uitgewerkt binnen de optiek van een meerjarenplanning. Later zijn deze vervangen door richtlijnen opgesteld in 2008.
Adviezen
Het standpunt van de Hoge Raad voor de Justitie over enkele wetsontwerpen die betrekking hebben op minderjarigen in contact met justitie.
Adviezen
Het zogenaamde ontwerp Franchimont behelst een volledige herziening van het Wetboek van strafvordering. De Hoge Raad voor de Justitie juicht dit initiatief toe en formuleert enkele bemerkingen.
Adviezen
Standpunten van de Hoge Raad voor de Justitie over de voorstellen om de onttrekking van de zaak aan de rechter wegens het verzuim de zaak te berechten ook mogelijk maken op verzoek van de in de procedure betrokken partijen en ...

Sorteer volgens