Zoeken

Adviezen
De HRJ is voorstander van een hervorming van de gerechtelijke stage en doet een aantal verbetervoorstellen.
Aanbevelingen
De Verenigde advies- en onderzoekscommissie beveelt de korpschefs aan om ervoor te zorgen dat er nauwlettend controle op de toepassing van de wettelijke bepalingen inzake de overschrijding van de beraadtermijn plaatsvindt.
Adviezen
Het standpunt van de Hoge Raad voor de Justitie over een wetsontwerp m.b.t. de looptijd, de evaluatie en het einde van de mandaten van korpschefs.
Adviezen
De procedure voor klachten over de werking van de rechterlijke orde is aan herziening toe.
Aanbevelingen
De Verenigde advies- en onderzoekscommissie beveelt aan om de praktijk van de archivering te beëindigen.
Adviezen
De Hoge Raad voor de Justitie beschouwt de rechtsonzekerheid, de procedurele verwikkelingen, en het verschil in behandeling omtrent de verhaalbaarheid van de gerechtskosten als een disfunctie in de rechterlijke orde.

Sorteer volgens