Zoeken

Toen minister van Justitie Stefaan De Clerck in september 2009 aan de HRJ een bijzonder onderzoek vroeg over de werking van de rechtbank van koophandel in Brussel, volgde meteen ook de vraag om een doorlichting uit te voeren.
Eén rechter bevoegd maken voor alle familiale zaken, is een heel goed idee.
Iemand die door de politie wordt gearresteerd en ondervraagd, moet van Europa een advocaat ter beschikking krijgen.
De balies van Hasselt, Tongeren en van het Hof van Beroep van Antwerpen en de CCAI of Kamer voor verzoening, arbitrage en bemiddeling in vastgoedzaken winnen de eerste Innovatieprijs van de Hoge Raad voor de Justitie.
e Raad voor de Justitie viert zijn tienjarig bestaan.
Het vertrouwen van de Belgen in justitie kan beter. Dat blijkt uit een grootschalige enquête, afgenomen bij zo’n 3.300 respondenten. 3.237 inwoners van België.
Adviezen
De HRJ is van oordeel dat een inverdenkinggestelde de gelegenheid moet krijgen om, voorafgaand aan zijn verhoor bij de onderzoeksrechter, een raadsman te spreken, die ook aanwezig dient te zijn tijdens dit verhoor.
De Hoge Raad voor de Justitie is de 2.000ste gebruiker van de CAF-analyse in Europa.
 

Sorteer volgens