Alle publicaties

Adviezen
De benoemings- en aanwijzingscommissie moeten over alle nodige informatie kunnen beschikken om de beste kandidaat te kunnen voordragen voor een benoeming.
Adviezen
De HRJ doet verbetervoorstellen bij het wetsvoorstel ter bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen.
Aanbevelingen
De commissie doet de aanbeveling om bij de ingang van de zittingszaal een mededeling op te hangen met identificatiegegevens over de zaken die rechtsdag hebben en over de magistraat of magistraten (zetel en openbaar ministerie) die zitting houden...

Sorteer volgens