Zoeken

Adviezen
De HRJ doet verbetervoorstellen bij het wetsvoorstel ter bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen.
Aanbevelingen
De commissie doet de aanbeveling om bij de ingang van de zittingszaal een mededeling op te hangen met identificatiegegevens over de zaken die rechtsdag hebben en over de magistraat of magistraten (zetel en openbaar ministerie) die zitting houden...
De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) heeft kennis genomen van de werkzaamheden van de parlementaire onderzoekscommissie, en onder meer van het verslag van de deskundigen die door de onderzoekscommissie werden aangesteld.
De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) werd grondwettelijk opgericht om bij te dragen tot een betere werking van de rechterlijke orde.
De media en het parlementair debat plaatsen grote vraagtekens bij de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de beïnvloeding van de rechterlijke macht door de politieke wereld.

Sorteer volgens