Zoeken

Aanbevelingen
De Verenigde advies- en onderzoekscommissie doet alle magistraten met een rechtsprekende functie de aanbeveling om bij het uitspreken van een hoofdstraf en een vervangende straf de rechtzoekende duidelijkheid te verschaffen
Aanbevelingen
De Nederlandstalige advies- en onderzoekscommissie doet de minister van Justitie de aanbeveling om de nodige maatregelen te treffen tegen de onderbetaling van de gerechtsdeskundigen.
Adviezen
De HRJ staat kritisch ten aanzien van het huidige systeem van plaatsvervangende rechters en formuleert een aantal aanbevelingen.
Adviezen
De HRJ is voorstander van een hervorming van de gerechtelijke stage en doet een aantal verbetervoorstellen.

Sorteer volgens