Alle publicaties

Aanbevelingen
De Verenigde advies- en onderzoekscommissie is van oordeel dat het artikel 792 van het Gerechtelijk Wetboek niet voor interpretatie vatbaar is.
Aanbevelingen
Om te verhinderen dat de grondwettelijke faciliteiten voor de inwoners van faciliteitengemeenten dode letter blijven, doet de Nederlandstalige advies- en onderzoekscommissie mevrouw de minister van Justitie de aanbeveling
Aanbevelingen
De Verenigde advies- en onderzoekscommissie doet de aanbeveling dat, indien de partijen van een burgerlijk proces het niet eens zijn over de toepassing van het principe “Le criminel tient le civil en état”
Aanbevelingen
Eind 2006 ontving de Franstalige advies- en onderzoekscommissie een klacht van een deskundige die een op de griffie geconsigneerde provisie niet had kunnen verkrijgen.
Aanbevelingen
De Verenigde advies- en onderzoekscommissie doet de aanbeveling om binnen elke griffie, parketsecretariaat en auditoraat een praktijk in te voeren die er voor ieder personeelslid in bestaat om ...
Aanbevelingen
De Verenigde advies- en onderzoekscommissie doet alle korpschefs de aanbeveling om – tijdens de algemene vergaderingen of de korpsvergaderingen – de leden van hun korps erop attent te maken dat een goed onthaal
Aanbevelingen
De commissie doet de aanbeveling om bij de ingang van de zittingszaal een mededeling op te hangen met identificatiegegevens over de zaken die rechtsdag hebben en over de magistraat of magistraten (zetel en openbaar ministerie) die zitting houden...

Sorteer volgens