Alle publicaties

Aanbevelingen
De Verenigde advies- en onderzoekscommissie doet alle magistraten met een rechtsprekende functie de aanbeveling om bij het uitspreken van een hoofdstraf en een vervangende straf de rechtzoekende duidelijkheid te verschaffen
Aanbevelingen
De Nederlandstalige advies- en onderzoekscommissie doet de minister van Justitie de aanbeveling om de nodige maatregelen te treffen tegen de onderbetaling van de gerechtsdeskundigen.
Aanbevelingen
De Verenigde advies- en onderzoekscommissie beveelt de korpschefs aan om ervoor te zorgen dat er nauwlettend controle op de toepassing van de wettelijke bepalingen inzake de overschrijding van de beraadtermijn plaatsvindt.
Aanbevelingen
De Verenigde advies- en onderzoekscommissie beveelt aan om de praktijk van de archivering te beëindigen.
Aanbevelingen
De Verenigde advies- en onderzoekscommissie doet de aanbeveling om binnen elke griffie, parketsecretariaat en auditoraat een praktijk in te voeren die er voor ieder personeelslid in bestaat om ...
Aanbevelingen
De Verenigde advies- en onderzoekscommissie doet de aanbeveling dat, indien de partijen van een burgerlijk proces het niet eens zijn over de toepassing van het principe “Le criminel tient le civil en état”
Aanbevelingen
De Franstalige Advies- en onderzoekscommissie doet de korpschefs de aanbeveling om de gepaste maatregelen te nemen opdat elke schriftelijke vraag van een rechtzoekende binnen een redelijke termijn wordt beantwoord.
Aanbevelingen
De Verenigde advies- en onderzoekscommissie doet de Raad van de procureurs des Konings de aanbeveling dat binnen elk korps maatregelen worden genomen opdat rechtzoekenden op hun schriftelijke verzoeken een gepersonaliseerd antwoord zouden ontvangen.
Aanbevelingen
Om te verhinderen dat de grondwettelijke faciliteiten voor de inwoners van faciliteitengemeenten dode letter blijven, doet de Nederlandstalige advies- en onderzoekscommissie mevrouw de minister van Justitie de aanbeveling
Aanbevelingen
De Verenigde advies- en onderzoekscommissie doet alle korpschefs de aanbeveling om – tijdens de algemene vergaderingen of de korpsvergaderingen – de leden van hun korps erop attent te maken dat een goed onthaal

Sorteer volgens