Alle publicaties

Adviezen
De Hoge Raad voor de Justitie schaart zich achter de idee van de regering om een niet onbelangrijk gedeelte van het sociaal strafrecht te “depenaliseren” maar stelt zich vragen over de manier waarop dit wordt aangepakt.
Adviezen
De HRJ is van oordeel dat de ontwerpen een positief antwoord geven op de vragen tot het duidelijker organiseren van de strafuitvoeringsmodaliteiten die uitgesproken worden door strafrechtbanken, vragen die al lang bestaan.
Aanbevelingen
Om te verhinderen dat de grondwettelijke faciliteiten voor de inwoners van faciliteitengemeenten dode letter blijven, doet de Nederlandstalige advies- en onderzoekscommissie mevrouw de minister van Justitie de aanbeveling
Aanbevelingen
De Verenigde advies- en onderzoekscommissie doet alle korpschefs de aanbeveling om – tijdens de algemene vergaderingen of de korpsvergaderingen – de leden van hun korps erop attent te maken dat een goed onthaal
Varia
De richtlijnen voor de permanente vorming van magistraten voor het jaar 2005 zijn uitgewerkt binnen de optiek van een meerjarenplanning. Later zijn deze vervangen door richtlijnen opgesteld in 2008.

Sorteer volgens