Zoeken

In een open brief aan de voorzitter van de Kamer meldt de HRJ dat hij niet kan instemmen met de werkwijze die door de overheden gehanteerd wordt om fundamentele wetswijzigingen door te voeren.
 
Benoemingen
Lijst van de voorgedragen kandidaten
Benoemingen
Lijst van de voorgedragen kandidaten
In een uiterst betwistbaar artikel verschenen in de Juristenkrant nr. 408 wordt de integriteit van de VBAC in twijfel getrokken naar aanleiding van de voordracht door de federale regering van een magistraat voor het Internationaal Strafhof.
 
De waarnemende voorzitter van de VAOC en de voorzitter van de Nederlandstalige AOC hebben bij hoogdringendheid een nota opgesteld over een ontwerp van wetsvoorstel dat voorziet in bepaalde maatregelen voor Justitie i.v.m. de strijd tegen COVID-19.
 

Sorteer volgens