Alle publicaties

Audits
In het najaar van 2003 en het voorjaar van 2004 werd het hof van beroep te Brussel een eerste keer doorgelicht door de Verenigde advies- en onderzoekscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie.
Audits
De VAOC heeft een audit gevoerd naar het beleid van de voorzitters van de vrederechters en de rechters in de politierechtbanken inzake het beheersen van het risico op belangenvermenging bij het aanstellen van gerechtsdeskundigen.
Audits
Samenvatting van de Audit van het beleid in de Rechtbank van Eerste aanleg te Antwerpen met betrekking tot de bijzondere mandaten
Audits
Deze audit heeft in eerste instantie betrekking op de politierechtbank en de griffie te Brussel. Het politieparket en het parketsecretariaat te Brussel zijn geauditeerd voor zover dat zij in relatie staan met de politierechtbank.

Sorteer volgens