Alle publicaties

Adviezen
Voor het eerst boog de Hoge Raad zich over een ontwerp van decreet van de Franse gemeenschap, de zogenaamde “Code Madrane” over het jeugdrecht.
Adviezen
HRJ verleent een advies over het voorontwerp van Strafwetboek – boek I

Sorteer volgens