Alle publicaties

Adviezen
Als adviesverlener en ijveraar voor een goed werkende justitie, voor alle burgers, uit de Raad in zijn nieuwe advies wel enkele bedenkingen, onder meer over het ontbreken van een globale, wetenschappelijk onderbouwde, visie op de strafuitvoering.
Adviezen
De HRJ is van oordeel dat het correct en zorgvuldig informeren van slachtoffers van misdrijven en hun verwanten een absolute basisvereiste is.
Adviezen
De HRJ is van oordeel dat een werklastmeting zo snel mogelijk dient uitgevoerd te worden.
Adviezen
Op 18 oktober 2011 zond de minister van Justitie een voorontwerp van wet tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de mandaten van de korpschefs aan de voorzitter van de Commissie voor de Justitie

Sorteer volgens