Alle publicaties

Adviezen
De benoemings- en aanwijzingscommissie moeten over alle nodige informatie kunnen beschikken om de beste kandidaat te kunnen voordragen voor een benoeming.
Adviezen
De HRJ doet verbetervoorstellen bij het wetsvoorstel ter bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen.

Sorteer volgens