Alle publicaties

Adviezen
De Hoge Raad voor de Justitie is voorstander van het creëren van de mogelijkheid voor de benoemings- en aanwijzingscommissie om het schriftelijke gedeelte van de toegangsexamens tot de magistratuur in het Duits te organiseren.
Adviezen
Om het structurele tekort aan kandidaat-magistraten op het niveau van de hoven van beroep aan te pakken moet men nagaan welke de oorzaken van dit tekort zijn. De toegangsvoorwaarden tot deze ambten moeten niet worden versoepeld.
Adviezen
De HRJ somt de voor- en nadelen op van het openstellen van de derde toegangsweg tot de magistratuur voor de referendarissen bij het Hof van Cassatie.

Sorteer volgens