Alle publicaties

Adviezen
Het standpunt van de HRJ over de hervorming van de griffiers, de parketsecretarissen en de personeelsleden niveau A van de rechterlijke organisatie.
Adviezen
De HRJ is niet tegen een uitbreiding van de openbaarheid van bestuur naar de gerechtelijke instanties. Er zijn echter heel wat praktische bezwaren die voorafgaand dienen te worden weggewerkt.
Adviezen
De Hoge Raad voor de Justitie is voorstander van de oprichting in België van een Instituut voor de opleiding van de magistraten.
Adviezen
De Hoge Raad voor de Justitie staat volledig achter initiatieven ter bestrijding van de gerechtelijke achterstand.
Adviezen
De HRJ staat kritisch ten aanzien van het huidige systeem van plaatsvervangende rechters en formuleert een aantal aanbevelingen.
Adviezen
De HRJ is voorstander van een hervorming van de gerechtelijke stage en doet een aantal verbetervoorstellen.
Adviezen
Het standpunt van de Hoge Raad voor de Justitie over een wetsontwerp m.b.t. de looptijd, de evaluatie en het einde van de mandaten van korpschefs.

Sorteer volgens