Alle publicaties

Adviezen
Het standpunt van de HRJ over de voorstelen voor een nieuw evaluatiesysteem voor magistraten. De HRJ blijft wijzen op de noodzaak om op zeer korte termijn de bepalingen betreffende de evaluatie van de magistraten fundamenteel te hervormen.
Adviezen
De visie van de HRJ over Themisplan voor de hervorming van de gerechtelijke organisatie door een groot deel van de beheersbevoegdheden, zowel wat het personeel als het budget betreft, te decentraliseren naar nieuwe beslissingsniveaus.
Adviezen
De visie van de Hoge Raad voor de Justitie over een verdere optimalisering van het deskundigenonderzoek.
Adviezen
De Hoge Raad voor de Justitie schaart zich achter de idee van de regering om een niet onbelangrijk gedeelte van het sociaal strafrecht te “depenaliseren” maar stelt zich vragen over de manier waarop dit wordt aangepakt.
Adviezen
De HRJ is van oordeel dat de ontwerpen een positief antwoord geven op de vragen tot het duidelijker organiseren van de strafuitvoeringsmodaliteiten die uitgesproken worden door strafrechtbanken, vragen die al lang bestaan.

Sorteer volgens