Alle publicaties

Aanbevelingen
Eind 2006 ontving de Franstalige advies- en onderzoekscommissie een klacht van een deskundige die een op de griffie geconsigneerde provisie niet had kunnen verkrijgen.