Zoeken

Bijzondere onderzoeken
Op 5 januari 2012 voerden 2 raadsheren van het Antwerpse hof van beroep huiszoekingen uit bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen .
Bijzondere onderzoeken
Algemeen gezien komt de Hoge Raad tot de conclusie dat het algemene management van de rechtbank erg beperkt is uitgebouwd, alleszins niet afgestemd op de schaalgrootte, en dat een adequate risicobeheersing van de werkprocessen ontbreekt.
Bijzondere onderzoeken
Een onderzoek over de aard en kwaliteit van het werk van de gerechtelijke overheden in het strafdossier betreffende de moord op Annick Van Uytsel en over de wijze waarop de gerechtelijke overheden met de beschikbare informatie zijn omgegaan.

Sorteer volgens