Zoeken

Het aantal laureaten van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage dat in oktober 2017 de stage zal kunnen aanvatten werd (eindelijk) bekend gemaakt.
 
Adviezen
Voor het eerst boog de Hoge Raad zich over een ontwerp van decreet van de Franse gemeenschap, de zogenaamde “Code Madrane” over het jeugdrecht.
Adviezen
HRJ verleent een advies over het voorontwerp van Strafwetboek – boek I
Een van de projecten in het Krokusplan van de Hoge Raad voor de Justitie heeft betrekking op "de toegang van de burger tot justitie" waarbij ook aandacht zal gaan naar de beteugeling van eventuele misbruiken.
 
De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) is vandaag een audit gestart over de bewindvoering over beschermde personen.
 

Sorteer volgens