Zoeken

Adviezen
HRJ verleent een advies over het voorontwerp van Strafwetboek – boek I
De HRJ heeft de audit afgerond in het politieparket van Bergen. De audit wou een antwoord op twee vragen.
 
Audits
De HRJ heeft de audit afgerond in het politieparket van Bergen. De audit wou een antwoord op twee vragen.
Op 20 juni hield het Bureau van de Hoge Raad voor de Justitie een persconferentie tijdens dewelke het een overzicht heeft gegeven van de werkzaamheden van de HRJ gedurende het jaar 2016.

Sorteer volgens