Worden kandidaten die al werden voorgedragen nog gehoord?

Het is gebruikelijk om eenzelfde kandidaat niet voor te dragen voor verschillende vacante plaatsen.

Wanneer iemand al werd voorgedragen, is het niet meer nuttig dat deze persoon vraagt om te worden gehoord voor de andere vacante plaatsen die hij/zij ambieerde.

Deze kandidaten worden om evidente redenen ook niet meer ambtshalve opgeroepen.

Als de aanvra(a)g(en) tot horen reeds naar de Hoge Raad is (zijn) verstuurd, hoef je niet in te gaan op deze oproeping. De betrokken kandidaat kan dan telefonisch, per brief of langs elektronische weg het secretariaat van de commissie laten weten dat hij verzaakt aan de hoorzitting.